Det svenska vägnätet

Svenska vägar är i allmänhet välhållna och det finns mängder av fina hojvägar att välja mellan.

De flesta som åker touring har inte bråttom utan vill njuta av resan i lagom fart på lite lagom slingrig väg. Det som skett de senaste tjugo åren är att motorvägar har byggts och att det därför finns fantastiska möjligheter att hitta en ”egen” väg till resmålet med ett minimum av annan trafik.

Ibland är ju själva resan målet som till exempel Mälaren Runt som genomförs i augusti varje år med upp till 20 000 hojar. Den turen utgår från Stockholm och via den södra mälarstranden, Kvicksund och Västerås och åter till huvudstaden. Motorvägsutbyggnaden har gjort att det praktiskt taget hela vägen går att åka på fin väg utan annan trafik. Det finns liknande sträckor på många håll i landet.

En annan mindre lyckad satsning är de så kallade 2+1- vägarna med avskiljande vajerräcken. Dessa vajerräcken skadar tyvärr MC-förare mer än skyddar dessa. I några länder i Europa som är mer motorcykeltäta än Sverige har man börjat ta bort dessa vajererräcken till förmån för andra, mindre skadliga konstruktioner. Det finns fina vägtips på internet, här finner nu några.